Novas

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE…
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE CONVOCA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE PEÓN A MEDIA XORNADA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ACTA DO 22 DE MARZO DO 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL, PERSOAL LABORAL FIXO.
ACTA DO 22 DE MARZO DO 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 ORIENTADOR/A LABORAL, PERSOAL LABORAL FIXO.
ACTA DE DATA DE 22 DE MARZO DE 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE EDUCADOR/A FAMILIAR, PERSONAL LABORAL FIXO.
CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…