ACTA 3. POSTO MANTEDORES DE EDIFICIOS

Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de mantedores de edificios o a xornada completa durante 6 meses mediante o sistema de concurso-oposición.