ACTA DE VALORACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DUN PEÓN A MEDIA XORNADA

ACTA DO 11 DE ABRIL DE 2023 DE VALORACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA DE SOLICITUDES PARA A SELECCIÓN DUN PEÓN A MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO.