ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL

ACTA DO 22 DE MARZO DO 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL, PERSOAL LABORAL FIXO.