ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 PEÓN DE MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO.

ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 PEÓN DE MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO.