ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 6 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL LABORAL FIXO.

ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 6 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL LABORAL FIXO.