ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE EDUCADOR/A FAMILIAR

ACTA DE DATA DE 22 DE MARZO DE 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE EDUCADOR/A FAMILIAR, PERSONAL LABORAL FIXO.