ACTA DE VALORACIÓN PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A VALORACIÓN DE SEIS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

ACTA DO 11 DE ABRIL DE 2023 DE VALORACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE SEIS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL LABORAL FIXO.