ACTA FASE 3 DE OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 POSTOS DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA INCENDIOS FORESTAIS, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 POSTOS DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA INCENDIOS FORESTAIS, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.