ACTA VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 7 AUXILIARES SAF

ACTA DO 15 DE MARZO DO 2024 POLA CAL SE VALORAN AS SOLICITUDES DE ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 7 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, COMO PERSOAL LABORAL FIXO.