ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO

ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO