BASES APROL RURAL 2023

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN FORESTAL E 2 PEÓNS CONDUCTORES DE MAQUINARIA FORESTAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA ORDE DO 9 DE XANEIRO DE 2023 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO DO ANO 2023