BASES CONTRATACIÓN PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE EMPREGO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2024

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 9 TRABALLADORES COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DP PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN + PROVINCIA) 2024- (BOP nº 2, do 03/01/2024).