BASES CONVOCATORIA SOCORRISMO 2023

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES “SOCORRISTAS”, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA ORDE DO 13 DE MARZO DE 2023. TR351A 2023