CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE AGOLADA NO PLAN CONCELLOS 2022

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE AGOLADA NO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE FORMIGÓN”.