CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PLAN CONCELLOS LIÑA 1

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA A PARTIR DO PLAN CONCELLOS 2022-2023 CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO "MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE FORMIÓN NAS ALDEAS DE VAL, AGRA E CIMA DE VILA".