CONCESIÓN SUBVENCIÓN LIÑA 2- PLAN CONCELLOS 2023 ( IMPORTE 17.440,94 EUROS)

PROGRAMA DESTINADO Á AMORTIZACIÓN DE DÉBEDA CON ENTIDADES FINANCIEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DO GASTO CORRENTE DERIVADO DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E/OU DERIVADOS DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS ETC. DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN: "PAGAMENTO ACREDORES: GASTO DE EXECUCIÓN DE SENTENCIA N.50/2023 MANTEMENTO ALUMBRADO PÚBLICO" ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR UN IMPORTE DE 17.440, 94 EUROS.