CONCESIÓN SUBVENCIÓN LIÑA 2- PLAN CONCELLOS 2023 (IMPORTE 32.771,52 EUROS)

SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2023- PROGRAMA DESTINADO Á AMORTIZACIÓN CON ENTIDADES FINANCIEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DE GASTO CORRENTE DERIVADO DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E /0U DERIVADO DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS ETC. DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN: "GASTOS CORRENTES: FACTURAS TRATAMENTO DE RESIDUOS E ADAPTACIÓN Á LEI DO SOLO DE GALICIA. ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 32.771, 52 EUROS.