CONCESION SUBVENCIÓN PLAN CONCELLOS LIÑA 2- 2023 (ANUALIDADE 2023) "GASTO CORRENTE NOVO ELECTRICIDADE" POR IMPORTE DE 50.212,46 EUROS

DE ACORDO COA BASE REGULADORA 1ºª DO PLAN CONCELLO PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3) E A AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCIEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS 2023 (LIÑA 2), A LIÑA 2 ESTÁ DESTINADA A AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCIEIRAS, PAGAMENTOS DE DÉBEDAS CON ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS, GASTOS CORRENTES DERIVADOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E/OU DERIVADOS DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS ETC.