CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL. 3 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHICULO MOTOBOMBA 2023 DO CONCELLO DE AGOLADA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN ATENCIÓN AOS CRITERIOS RECOLLIDOS NAS SEGUINTES BASES.