CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.

CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.