A DEPUTACION DE PONTEVEDRA RESOLVEU A CONCESIÓN DAS AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL AO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2023 POR UN IMPORTE DE 8.500 EUROS.

A DEPUTACION DE PONTEVEDRA RESOLVEU A CONCESIÓN DAS AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL AO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2023 POR UN IMPORTE DE 8.500 EUROS. PÓDENSE BENEFICIAR DESTAS AXUDAS AS PERSOAS EMPADROADAS E CON RESIDENCIA EFECTIVA NO CONCELO DE AGOLADA XESTIONANDO A SÚA DEMANDA A TRAVÉS DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS E QUE CAREZAN DE INGRESOS SUFICIENTES PARA FACERLLE FRONTE AOS GASTOS PARA OS QUE SE SOLICITA A AXUDA. DARÁSELLE PRIORIDADE ÁS AXUDAS DESTINADAS A CUBRIR NECESIDADES DAS FAMILIAS CON MENORES AO SEU CARGO QUE SE ATOPEN EN SITUACIÓN OU EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.