INVESTIMENTO: PAVIMENTADO CON FIRME DE ASFALTO DE CAMIÑO PISTA SEXTO-BROCOS

SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS LIÑA 1. PLAN CONCELLOS 2022-2023 DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: PAVIMENTADO CON FIRME DE ASFALTO DE CAMIÑO EXISTENTE PISTA SEXTO-BROCOS ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN; COMPROMISO DE GASTO 44.6000 EUROS