LISTA ADMITIDOS NA 1ª QUINCENA DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2023

LISTA DE ADMITIDOS NA 1ª QUINCENA DO CAMPAMENTO DE VERAN 2023. ABOAR AS TAXAS ANTES DO 28 DO DE XUÑO NO SEGUINTE NÚMERO DE CONTA: ES38-0081-5564-4700-0135-5246, INDICANDO NO CONCEPTO O NOME E APELIDOS DO RAPAZ/A E O NÚMERO DE QUENDA. O XUSTIFICANTE DE PAGO ENVIARASE DE XEITO PRESENCIAL OU AO SEGUINTE CORREO: andrea.roqueiro@agolada.es ➡️EMPADROADOS: 40 EUROS ➡️NON EMPADROADOS: 80 EUROS