LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE PEÓN A MEDIA XORNADA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS