LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS