Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de

Asunto: Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: - 2 peons condutores de maquinaria forestal a motor a xornada completa durante 9 meses. - 1 peón forestal a xornada completa durante 9 meses.