O CONCELLO DE AGOLADA LANZA AXUDAS MUNICIPAIS PARA O APOIO Á INFANCIA E A NATALIDADE.

OBXECTIVO DAS AXUDAS: Apoiar ás familias do Concello de Agolada, e diseñar mecanismos que axuden a fixar a poboación no Concello evitando así o despoboamento.