Novas

ACTA 2 DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL LABORAL, 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUNCTORES A XORNADA COMPLETA…
ACTA 3 DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUCTORES A XORNADA COMPLETA DURANTE 9 MESES MEDIANTE O…
RELACIÓN DE APROBADOS/AS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR CAMBIO DE FINALIDADE AO CONCELLO DE AGOLADA, NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023, CO OBXECTO DO FINANCIAMENTO DA ACHEGA…
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN MELLORA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (FOCOS DO CAMPO DE FÚTBOL) COMPROMISO DE GASTO QUE IMPORTA 31.444,05 €
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS CONDUCTORES DE MAQUINARIA FORESTAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CONCARGO Á AXUDA…
PUBLICACIÓN DA ACTA CON DE VALORACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA PARA A SELECCIÓN DE 7 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, COMO PERSOAL…
ACTA 2 E 3 VALORACIÓN MÉRITOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 1 POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO…
DANDO CONTINUIDADE AO PROCESO DE SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PUBLÍCASE A CONVOCATORIA…