Novas

Este programa ten por obxecto a corrección dos impactos paisaxísticos, todo en base aos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo de paisaxes de…
A Axencia Estatal de Meteoroloxía informa nos boletíns 29/71GAL emitido ás 11:17 do 17/01/2023 dunfenómeno meteorolóxico adverso de nivel AMARELO…
A Presidencia da Deputación de Pontevedra, no uso das facultades que lle confire a normativa vixente, dita a seguinteRESOLUCIÓN:Vista a proposta…
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE AGOLADA, TITULAR DE CIF: P3602000F, FORMULADA EN EL CONTEXTO…
O DÍA 18 DE XANEIRO PROCEDERASE Á RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS E DE SILOS. TERÁN QUE DEPOSITALOS ENRE O 16 E O 17 DE XANEIRO NOS LUGARES…
CONCESION SUBVENCÍÓN PLAN CONCELLOS 2022-2023 (ANUALIDADE 2022) "GASTO CORRENTE NOVO ELECTRICIDADE" POR IMPORTE DE 36.736,12 €
A Presidencia, da Deputación de Pontevedra resolve:Vista a proposta de resolución da Xefa do Servizo de Cooperación que é do seguinte teor literal…
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, aprobou, entre outros asuntos, a concesión de subvencións para a…
A Presidencia da Deputación de Pontevedra, resolveu:Vista a proposta de resolución da Xefa do Servizo de Cooperación que é do seguinte teor literal…
Hoxe, día 19 de outubro, comeza en Agolada o programa " Coidados Porta a Porta" da Xunta de Galicia. Ten como finalidade prestar servizos de…