Novas

ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E CONVOCATORIA PROBA DE GALEGO
ANUNCIO DA RELACIÓN DE APROBADOS NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E CONVOCATORIA RPOBA GALEGOPOSTO: PEÓN MEDIA XORNADA
ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 2 PEÓNS
ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 6 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL LABORAL FIXO.
ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 PEÓN DE MEDIA XORNADA, PERSOAL LABORAL FIXO.
O destino turístico TERAS DE PONTEVEDRA NOTE DEZA-TABEIRÓS, entregou aos Pendellos de Agolada, como establecementoturístico, o distintivo SICTED.O…
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE…
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE CONVOCA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 PEÓN A MEDIA XORNADA, 2 PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS E 6 AUXILIARES DE…
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE PEÓN A MEDIA XORNADA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS