Novas

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHICULO MOTOBOMBA 2023 DO CONCELLO DE AGOLADA,…
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES “SOCORRISTAS”, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA…
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE AGOLADA NO PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO “…
SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS LIÑA 1. PLAN CONCELLOS 2022-2023DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: PAVIMENTADO CON FIRME DE ASFALTO DE CAMIÑO…
CAMPAMENTO DE VERÁN DE AGOLADA 2023. ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 23 DE XUÑO.👉👉👉 O Concello de Agolada organiza un campamento de verán que…
DE ACORDO COA BASE REGULADORA 1ºª DO PLAN CONCELLO PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023 (LIÑA 3) E A AMORTIZACIÓN…
ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PERMISO EN AGOLADA PARA AS FOGUEIRAS DE SAN XOÁN 2023📅📅📅 Haberá de prazo ata o día 20 incluído.📌📌📌 O lugar da…
A DEPUTACION DE PONTEVEDRA RESOLVEU A CONCESIÓN DAS AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL AO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2023 POR UN IMPORTE DE 8.…
ACTA 3. FASE DE OPOSICIÓN.SELECCIÓN DE 2 POSTOS DE PEÓNS DE OBRA PARA A LIMPEZAA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E ZONAS PÚBLICOS.
Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: 2 peons mantemento…