Novas

Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de poceiros en redes de saneamento a xornada completa durante 6 meses…
DECRETO DE ALCALDÍA.Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de oposición da/s praza/s de:…
“SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 1. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2022062631DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “MELLORA DE CAMIÑOS DE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 3 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 3 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 3 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 6 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección do posto de ordenanza reservado a persoas con diversidade funcional a media…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección do posto de auxiliar administrativo con tarefas de atención ao público a xornada…