Novas

CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de poceiros en redes de saneamento a xornada completa durante 6 meses…
SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2022042641DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “PAVIMENTADO CON FIRME DE ASFALTO DE…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de mantedores de edificios o a xornada completa durante 6 meses…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de pavimentadores a xornada completa durante 6 meses mediante o…
DECRETO DE ALCALDÍA.Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de oposición da/s praza/s de:…
“SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 1. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2022062631DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “MELLORA DE CAMIÑOS DE…