Sábado    1 de Outubro do 2022
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego
 
Licitacións

ENLACE PERFIL DO CONTRATANTE SEDE ELECTRONICA
- Estado: Aberto
- Data:

REMATE EDIFICIO USOS MULTIPLES
- Estado: Aberto
- Data: 17/08/2015

Publicación bases no B.O.P

Pliego de Clausulas Administrativas

PROXECTO

Horario Concello ate o 30 de setembro de 9 a 14:30.

 

 CORRECCION DE ERRORES

Publicado el pliego de claúsulas administrativas para la adjudicación de la obra de "terminación y remates del edificio de usos mútiples, vista la claúsula 9, donde dice "Grupo 3" debe de decir"Grupo C".

 

NOTA (09/09/2015)

"Se comunica a los licitadores, que aquellos que obtengan la puntuación máxima a la fórmula económica, la misma será de 5 puntos y al resto de los licitadores será proporcional"


Procedemento de licitacion da concesion do Punto de Atencion a Infancia de Agolada
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 23-08-2013

Procedimiento adjudicacion explotacion bar centro tercera edad agolada.
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 19-07-2013
Debido o empate acadado entre os dous candidatos a concesión, o pasado venres se procedeu a sortear a concesión obxeto deste expediente, resultando elexido no mesmo D. José Manuel Fernández Agrelo.

Saneamento de augas en Eidian, Val e Carmoega
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 02-04-2009

Humanizaci├│n Mercado de Gando e acesos
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 13-04-2009

Mellora capa de rodadura pista Vilari├▒o-Orrea
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 13-04-2009

Pavimentaci├│n do lugar de Vidueiros
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 13-04-2009

Rehabilitaci├│n antiga casa escola de Basadroa
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 13-04-2009

Fontaneria, saneamento, electricidade no local social do poligono industrial
- Estado: Adxudicado Definitivamente
- Data: 13-04-2009

 

Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada