Sábado    1 de Outubro do 2022
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego
 
Perfil do Contratante

O Concello de Agolada incorpora este apartado de Perfil do Contratante coa finalidade de asegurar a transparencia e o aceso público a información relativa a actividade contractual dende as administarcions públicas, atendendo ao artigo 42 da Lei 30/2007 de 30 de Outubro (BOE 261/2007-31 de outubro).

Dende aquí o cidadán poderá consultar as contratacions programadas, anuncios de licitacions, adxudicacions, e podera aceder aos pregos e documentación complementaria e especifica de cada expediente de contratación.

Obras

Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada