Mércores    19 de Xuño do 2019
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego
 
XUNTA DE GALICIA
Nombre Teléfono Fax
Xunta de Galicia 981545400
Presidencia 981541213 981541219
Vicepresidencia de Igualdade e Benestar Social 981544619 981545620
Consellería de Economía e Facenda 981545400 981544125
Consellería de Innovación e Industria 981545512 981544949
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 981544001 981545006
Consellería de Sanidade 981542712 981542722
Consellería de Traballo 981546967 981543636
Consellería da Vivenda e Solo 981541918 981541927
Consellería de Medio Ambiente e Desenrolo Sostible 981541718 981541727
Consellería do Medio Rural 981544722 981577487
Consellería de Politica Teritorial Obras Públicas e Vivenda 981545400 981544368
Conselleria de Cultura e Deporte 981544801 981541237
Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 981544212 981544216
 

Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada