LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE SEIS PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS