ACTA DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 2 PEÓNS