ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN DE 1 PEÓN FORESTAL.

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR SOBRE A CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN PEÓN FORESTAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.