Convocatoria , nomeamento e citación de membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: -3 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA 2023.

Nomeamento e citación de membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: - 3 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA 2023.