RESOLUCIÓN PLAN CONCELLOS 2023- SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MES DE MAIO DO 2023

“SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2023 - PROGRAMA DESTINADO Á AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO DE GASTO CORRENTE DERIVADO DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS E/OU DERIVADO DA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURAIS, DEPORTIVOS, SOCIAIS, ETC DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN: “SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MES DE MAIO 2023” BENEFICARIO: Concello de AGOLADA ASUNTO: Concesión de subvención; compromiso de gasto que importa 2.343,71 euros