PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
Documento