ACTA 2 E 3 DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 PEÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E ZONAS PÚBLICAS AO 75% DA XORNADA DURANTE 9 MESES