BASES CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHICULO MOTOBOMBA 2024

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHICULO MOTOBOMBA 2024 DO CONCELLO DE AGOLADA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN ATENCIÓN AOS CRITERIOS RECOLLIDOS NAS SEGUINTES BASES