DECRETO: CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 PEÓN A MEDIA XORNADA, 2 PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS E 6 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE CONVOCA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 PEÓN A MEDIA XORNADA, 2 PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS E 6 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.