CONSULTA A INFORMACIÓN SOBRE O PREXECTO ALTRI

O CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DECLARA O PROXECTO ALTRI, COMA PROXECTO INDUSTRIAL ESTRATÉXICO (PIE), INFORMAMOS QUE ESTA DOCUMENTACIÓN PODERÁ SER CONSULTADA NAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS, ASÍ COMA NA SEGUINTE LIGAZÓN: https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/proxectos-industriaisestratexicos?content=expediente_0005.html . COMUNICAMOS TAMÉN QUE SE ABRE UN PRAZO DE 30 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS.