LISTAXE DE ADMITIDOS

Unha vez concluído o procedemento selectivo para cubrir as prazas de: - 1 praza de PERSONAL LABORAL FIXO AXENTE DE DESENROLO LOCAL. - 1 praza de PERSONAL LABORAL FIXO ORIENTADOR/A LABORAL. - 1 praza de PERSONAL LABORAL FIXO EDUCADOR/A FAMILIAR. - 1 praza de PEÓN A MEDIA XORNADA. - 2 prazas de PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS. - 6 prazas de AUXILIAR DE AXUDA Ó FOGAR.