Novas

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE PEÓN A MEDIA XORNADA POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS
ACTA DO 22 DE MARZO DO 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 ORIENTADOR/A LABORAL, PERSOAL LABORAL FIXO.
ACTA DE DATA DE 22 DE MARZO DE 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE EDUCADOR/A FAMILIAR, PERSONAL LABORAL FIXO.
ACTA DO 22 DE MARZO DO 2023 DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL, PERSOAL LABORAL FIXO.
CONVOCATORIA TRIBUNAL VALORACIÓN CONCURSO 1 ORIENTADOR/A LABORAL, 1 EDUCACOR/A FAMILIAR E 1 AXENTE DE DESENROLO LOCAL.
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE…
SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2021 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2022042641DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “PAVIMENTADO CON FIRME DE ASFALTO DE…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de mantedores de edificios o a xornada completa durante 6 meses…
Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de pavimentadores a xornada completa durante 6 meses mediante o…